Genel İngilizce

Genel İngilizce grupları 5 ayrı dil seviyesinde (A1 A2- Elementary/ B1 – Pre-Intermediate/ B1B2 – Intermediate/ B2 – Upper- Intermediate/ C1 – Advanced) yürütülmektedir. Bu programlarda  Elementary – Temel Düzey’de 96 saat ders + Ekstra Dersler (ana dili İngilizce olan bir öğretmenimizle konuşma ve Türk öğretmenlerimizden biriyle dilbilgisi tekrarı) toplam yaklaşık 120 saat ders verilmektedir. Elementary dışındaki düzeylerde ise 88 saat ders + Ekstra Dersler (ana dili İngilizce olan bir öğretmenimizle konuşma ve Türk öğretmenlerimizden biriyle dilbilgisi tekrarı) toplam yaklaşık 120 saat ders verilmektedir. Her bir düzey için dersler 3 ay sürmekte ve Genel İngilizce gruplarında hafta içi / hafta sonu saatleri seçme olanağınız bulunmaktadır. Yaz aylarında hızlandırılmış programlarımız aracılığıyla bir seviye 1,5 ayda verilmektedir.
Genel İngilizce gruplarında Oxford Üniversitesi Yayınları’nın English File kitap seti kursiyerlerimize ücretsiz olarak sunulmaktadır.